แก้ไขตัวเอง

วันที่ 17 กพ. พ.ศ.2557

 

แก้ไขตัวเอง
Improve Yourself

 


เราต้องคิดให้ดีว่า
ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย
ชาติสุดท้ายที่เราจะมีโอกาสแก้ไขตัวเรา
ชาติสุดท้ายแล้ว
จะต้องแก้ไขตัวเองให้ดีที่สุด
ต้องสร้างบุญให้มาก ๆ ให้บุญเป็นภูเขา
ถ้าจะสร้างบุญให้ได้มาก ๆ
ก็ต้องนั่งธรรมะมาก ๆ
อธิษฐานมาก ๆ ล้อมคอกให้ดีด้วย

 


คุณยายอาจารย์จันทร์ ขนนกยูง
จากหนังสือ : "คำสอนยาย”
ไม่ได้บันทึกวันที่

 

 

 


Improve Yourself
 


             We must take the viewpoint that this is our last life of earth and our last opportunity to make a spiritual improvements.

            Now is our final life.  Let us improve ourselves in the best way.  Let us accumulate as much merit as we can.  Let our merit be as big as a mountain.  If we want to build great merit we must meditate a great deal, and also make wishes or resolutions that are all-encompassing.

 

 


Khun Yai Chand Khonnokyoong
from the book : "Khun Yai's Teachings-Wisdom from an Enlightened Mind”

 

 

 

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010451316833496 Mins