จากพ่อแม่กลายเป็นคนอื่น

วันที่ 18 กพ. พ.ศ.2557

 

 

 

 

 

 

จากพ่อแม่กลายเป็นคนอื่น

จากญาติกลายเป็นคนไม่รู้จัก
 


         คุณครูไม่เล็กเล่าถึงคำสอนคุณยายว่า
  "ถ้าเราเกรงใจไม่บอกญาติพี่น้อง ให้มาร่วมทำบุญ ก็เท่า-
   กับเรา"ฆ่าเขาทิ้ง"คุณยายใช้คำนี้  การชวนเขาทำบุญ
   เป็นการ"เก็บสมบัติ"ให้เขา ถ้าเราไม่บอกเขาก็เท่ากับ-
   ว่าเราปล่อยให้เขาจนในภพชาติต่อไป

 


      ถ้าชาตินี้ไม่บอกเขา เขากับเราก็จะค่อยๆห่าง คุณ-
  ยายใช้คำว่า ห่างทีละคืบ และก็ห่างทีละศอก และก็ห่าง
  ทีละวา ในที่สุดห่างเป็นโยชน์

 


      คุณยายขยายความให้ฟังว่า สมมุติว่าชาตินี้เป็นพ่อ
  กับแม่เรา แต่เพราะไม่ได้ตามท่านมาร่วมสร้างบุญกับเรา
  ชาติหน้าก็เป็นแค่ลุงป้าน้าอา พอเป็นญาติชาติต่อไปจะ
  บอกจะเตือนก็ไม่เต็มปาก ชาติต่อไปก็จะเป็นแค่เพื่อนบ้าน
  โอกาสจะสร้างบุญด้วยกันก็หย่อน ชาติต่อๆไปอีกหลาย-
  ชาติอาจเกิดคนละประเทศเลย

 


     การชวนทำบุญเป็นการเก็บสมบัติให้เขา  ไม่ใช่การ
  รบกวน ถ้าเราเกรงใจ  เท่ากับปล่อยให้เขายากจนใน-
  ชาติต่อไป อย่าเกรงใจในเรื่องที่ไม่ควรเกรงใจ ตั้งใจ
  บอกให้เต็มที่ เรามาเก็บสมบัติให้ญาติ ทำให้เต็มที่อย่า
  ทอดทิ้งใครๆเลย"

 

 

 


  ความทรงอภิญญาของคุณยาย

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00098849932352702 Mins