ยิ่งใจบริสุทธิ์มากเท่าไร บุญยิ่งเกิดมากเพิ่มขึ้นเท่านั้น

วันที่ 02 มีค. พ.ศ.2557

 
 
 
 
 
ยิ่งใจบริสุทธิ์มากเท่าไร บุญยิ่งเกิดมากเพิ่มขึ้นเท่านั้น
 


       แล้วบุญนี้ก็จะไปตัดรอนวิบากกรรมต่างๆ ที่ติดมาข้ามชาติ เราจะแก้ไขได้ด้วยตัวของเราเอง เพราะตอนนั้นเราจะเห็นด้วยธรรมจักษุ แล้วก็รู้ด้วยญาณทัสสนะ เราจะเห็นวิบากกรรมและสามารถคำนวณได้ว่า มันเป็นเศษกรรม หรือยังเป็นส่วนของกรรม

      เราจะเห็นแผนผังหรือโปรแกรมที่เขาเซ็ตเอาไว้ บังคับให้เราสร้างกรรมโดยกาย วาจา ใจ แล้วก็มีวิบาก ไปใช้มาเท่านั้นแล้ว เท่านี้แล้ว แล้วเหลืออีกเท่าไร มันส่งผลอย่างไร ซึ่งจะติดอยู่ตรงกลางกาย จะเห็นเป็นภาพ เป็นเรื่องราวไป ก็จะเห็นด้วยธรรมจักษุ แล้วรู้ด้วยญาณทัสสนะ

นี่จึงเป็นความรู้ที่น่าศึกษา น่าให้ความสำคัญมากๆ

      แต่มนุษย์ทั่วไปไม่ค่อยให้ความสำคัญตรงนี้ เพราะไม่รู้ว่า เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด และมีประโยชน์กับชีวิตของเรามาก เรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องจริง แค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น

     แต่เรื่องจริงคือการศึกษาความรู้ภายในตรงนี้ เพราะเมื่อเรารู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแล้ว การดำเนินชีวิตของเราก็จะมุ่งไปสู่เป้าหมาย

      ดำเนินชีวิตได้ถูกต้อง และเป็นอยู่ด้วยความสุข สงบ สงัด แม้อยู่ตามลำพังก็ไม่เหงา มีความสุข แล้วจะเป็นคนที่อยู่ง่าย เลี้ยงง่าย

      เพราะว่าใจไม่ผูกพันกับเรื่องที่ไม่เป็นสาระ ใจมันจะมาอยู่ตรงความใส ความสว่าง ตรงกายธรรม และก็จะขวนขวายอยากศึกษาเรียนรู้ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ

 
 
 

๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙
 
 
 
 
 
 Total Execution Time: 0.0011646866798401 Mins