การชนะใจตนเอง

วันที่ 11 มีค. พ.ศ.2557

 
 
การชนะใจตนเอง

ถือว่าเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ 
 
ที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจยิ่งกว่า 
 
พระราขารบชนะศึกในแว่นแคว้น
 
ถ้าหากเราชนะความตระหนี่ในใจได้
 
ไม่หวงแหน รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน
 
ชีวิตเราจะมีความสุขในฐานะผู้ให้ 
 
โลกก็จะพบกับสันติสุขอันไพบูลย์

เพราะมนุษย์ทุกคนจะมองกันเหมือนญาติ
 
จะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่กัน
 
ให้ความรักและความปรารถนาดีต่อกันอย่างแท้จริง

ธรรมะเพื่อประชาชน
 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010683178901672 Mins