ทำไมทำบุญกับหลวงปู่วัดปากน้ำ และคุณยายจึงได้บุญมาก

วันที่ 16 เมย. พ.ศ.2557

 
 
 
ทำไมทำบุญกับหลวงปู่วัดปากน้ำ
และคุณยายจึงได้บุญมาก
 
 

♡บางคนอาจสงสัยว่า.....ทำไมทำบุญกับหลวงปู่วัดปากน้ำและคุณยายจึงได้บุญมากแม้จะทำเพียงเล็กน้อยก็ตาม
 

♡สาเหตุของการได้ผลบุญต่าง จากทั่วๆไป ก็เพราะ ท่านเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐ มีมโนปณิธานอันสูงส่งและได้ บำเพ็ญตนเพื่อบรรลุ มโนปณิธาน นั้นมาอย่างยาวนาน นับภพ นับชาติไม่ถ้วนแล้ว เพื่อที่จะขจัด ต้นเหตุของกิเลสอาสวะให้หมดสิ้น
การบูชาหรือ
 

♡ทำบุญกับบุคคลมหัศจรรย์ เยี่ยงท่าน จึงก่อให้เกิด อานิสงส์ผลบุญที่น่าอัศจรรย์ด้วยไม่ว่าท่าน"จะมีชีวิตอยู่หรือ ละจากโลก"นี้ไปแล้ว หากเรา มีจิตเลื่อมใสทำบุญบูชาท่านย่อมได้ผลบุญ มากไม่แตกต่างกัน
 

♡สาเหตุที่ทำบุญกับคุณยายแล้ว ได้บุญมาก เพราะท่านเป็นที่รวม ของผู้บริสุทธิ์ ผู้รู้ผู้มีอานุภาพภายในยายมีหน้าที่ทำวิชชาธรรมกาย เพื่อปราบพญามาร
 

♡กายมนุษย์ของท่านเป็นประดุจ ฐานทัพที่รองรับ พระธรรมกาย นับพระองค์ไม่ถ้วนเป็นประดุจดั่งพระเจดีย์ พระเจดีย์ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน พระรัตนตรัย
 

♡กายท่านจึงเป็นที่รองรับวิชชา ธรรมกายตลอดเวลาซึ่งพระธรรมกายแต่ละพระองค์ก็เป็นแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ แหล่งแห่งบุญและอานุภาพ อันไม่มีประมาณ
 
 
 

  ♡ความทรงอภิญญา
ของผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย♡
 
 
 
 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00098063151041667 Mins