นักออกแบบชีวิต

วันที่ 04 พค. พ.ศ.2557

 
นักออกแบบชีวิต


      มนุษย์ทุกคน คือ  นักออกแบบชีวิตผู้ยิ่งใหญ่ที่
  สามารถสร้างผลงานอัศจรรย์ข้ามภพข้ามชาติ ด้วย
  การออกแบบชีวิตของตนตั้งแต่ผมจรดปลายเท้า รวม
  ทั้งนิสัยใจคอและความเป็นไปต่างๆ ในชีวิต
 

      ส่วนผลงานจะยอดเยี่ยมหรือย่ำแย่ ก็ขึ้นอยู่กับ
  ความคิด คำพูด และการกระทำของแต่ละคน
 

      เพราะทุกความคิด คำพูด และการกระทำ  จาก
  จากหลายภพหลายชาติจะผ่านขบวนการอันซับซ้อน
  จากกฏแห่งกรรมออกมาเป็นชีวิตของเราในปัจจุบัน
 

      ในทำนองเดียวกัน ทุกอย่างที่เราคิด พูด ทำ ใน
  ปัจจุบัน ก็จะไปผสมผสานกันออกมาเป็นชีวิตของเรา
  ในอนาคต
 

      ด้วยเหตุนี้ คำพูดที่ได้ยินกันอยู่ทั่วไปว่า  "คนเรา
  เลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็นคนดีได้" จึงเป็นความ
  จริงแค่ประโยคหลังเท่านั้น เพราะในความเป็นจริงแล้ว
  เราเลือกเกิดได้ และออกแบบชีวิตเราเองได้
 
 

     ชีวิตออกแบบได้
       (ฉบับพิเศษ)
 
 
 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.021517733732859 Mins