ความบริสุทธิ์

วันที่ 17 พค. พ.ศ.2557

 
 
ความบริสุทธิ์


ทุกครั้งที่เรานั่งขัดสมาธิคู้บัลลังก์
ตั้งกายตรง ดำรงสติมั่น
ใจหยุดนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกาย
ตอนนั้นจิตเราจะเริ่มบริสุทธิ์
ความบริสุทธิ์เกิดขึ้นเมื่อใจหยุด
แม้ว่าเราจะปรารถนาเพียงใดก็ตามว่า
ขอให้ข้าพเจ้า...
มีความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ
ก็ได้แต่ขอถึงความบริสุทธิ์เท่านั้น
ส่วนความบริสุทธิ์จะเกิดขึ้น
เมื่อใจหยุดนิ่งอยู่ใน
ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ เท่านั้น


พระเทพญาณมหามุนี
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
(หนังสือ ของขวัญ หน้า 42)
 
 
 
 
 Total Execution Time: 0.0011081695556641 Mins