คนศักดิ์สิทธิ์

วันที่ 18 พค. พ.ศ.2557

 

 

คนศักดิ์สิทธิ์


เมื่อเราเข้าถึงพระธรรมกายภายใน
ตัวเราก็เป็นเหมือนพระสถูป พระเจดีย์
เป็นที่สถิตของพระรัตนตรัยอันศักดิ์สิทธิ์
เมื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเรา
ตัวเราก็จะศักดิ์สิทธิ์ไปด้วย
ความคิด คำพูด การกระทำก็ศักดิ์สิทธิ์
เมื่อเขากราบไหว้เรา
ก็หมายถึงกราบไหว้ไปถึงพระรัตนตรัย
ทั้งภายนอกและภายใน

 


พระเทพญาณมหามุนี
๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๑
(หนังสือ ของขวัญ หน้า 39)