ใครจะทำให้เรา... ก็สู้เราทำเองไม่ได้

วันที่ 21 พค. พ.ศ.2557

 

ใครจะทำให้เรา...
ก็สู้เราทำเองไม่ได้ 


อย่าขี้เกียจนั่งธรรมะ


อย่าหวงแหนทรัพย์ 
ถ้าตึ๋งหนืดจะฝืดไปทุกชาติเลย

 


พระเทพญาณมหามุนี
๒๙  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕