สมาธินอกพระพุทธศาสนา

วันที่ 29 พค. พ.ศ.2557

 

 

สมาธินอกพระพุทธศาสนา

          โยคะ


          โยคะ2 คือ กลุ่มการฝึกสมาธิที่มีมานานก่อนพุทธกาล โดยใช้วิธีการบริหารร่างกาย ซึ่งมีหลักการคือ "สุขภาพทางกายเป็นรากฐานของสุขภาพทางจิต"ดังนั้นในกลุ่มคนที่ฝึกโยคะจะมีการออกกำลังกายและส่งใจไปตามส่วนต่างๆของร่างกายให้เกิดความผ่อนคลาย และยังเน้นเรื่องของการกำหนดลมหายใจหรือปราณ ซึ่งเชื่อว่า มีความสัมพันธ์กับจิตอย่างแนบแน่นสมาธิแบบ ย่อจาก  ฯ ที่ถูกนำไปเผยแผ่โดยมหาฤษี วิธีการของ  คือ  การท่อง "มนตรา" () ซึ่งจะท่องซ้ำ ๆ ในใจ ให้เกิดความผ่อนคลาย 1 และถือเป็นอุบายในการทำให้จิตนิ่ง ซึ่งการท่องมนตรานี้จะไม่มีการเปิดเผยให้ทราบ ขึ้นอยู่กับครูผู้ฝึก อนจะเป็นผู้กำหนดให้

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา MD 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิ