มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 41 คำว่าเคารพ ทำกันอย่างไร?

วันที่ 31 พค. พ.ศ.2557

 
 
มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 41

คำว่าเคารพ ทำกันอย่างไร?
 

   คำว่าเคารพสัทธรรมเป็นข้อที่ลึกล้ำนัก คำว่าเคารพ ทำกันอย่างไร? ทำกันท่าไหน? ทำกันไม่ถูก ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกาทำไม่ถูกไม่ใช่เป็นของทำง่าย   พระพุทธเจ้ากว่าจะเคารพพระสัทธรรม ต้องสร้างบารมี 4 อสงไขยแสนมหากัป, 8 อสงไขย แสนมหากัป, 16 อสงไขย แสนมหากัลป์ กว่าจะทำความเคารพ ในพระสัทธรรมถูก กว่าจะปลงใจลงไป เคารพในพระสัทธรรมอย่างเดียว ไม่เคารพอื่นต่อไป ...
 

พระสัทธรรม คืออะไร ? ...

   สัทธรรมนั้น ธรรมที่ทำให้เป็นให้เป็นกายมนุษย์ ดวงใสบริสุทธิ์เท่าฟองไข่แดงของไก่ เวลานี้อยู่กลางกายมนุษย์... ดวงธรรมที่ทำเป็นกายมนุษย์ ดวงหนึ่งเท่าฟองไข่แดงของไก่ นี่ไม่ใช่ธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้า เป็นธรรมที่ทำให้เป็นมนุษย์ แต่ว่าแบบเดียวกัน ...
 

ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายพระอรหัตละเอียด วัดผ่าเส้นศูนย์กลางโตหนักขึ้นไปนี่แค่ 20 วา  นี่ดวงธรรมที่ทำให้เป็น พระพุทธเจ้า...ที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพพระสัทธรรมท่านทำท่าไหนล่ะ? ...
 

ท่านเอาใจของท่านนั่นแหละ... มาติดอยู่ ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้า
...หยุดอยู่นี้เองนั่นแหละเรียกว่าสทฺธมฺม ครุโน ท่านเป็นผู้เคารพพระสัทธรรม
 
 

พระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี 
(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
: โปรแกรมรวมธรรม มรดกธรรม 69 กัณฑ์
: กัณฑ์ 11หน้า 5-10
 
 
 
 Total Execution Time: 0.025616916020711 Mins