ทำอย่างไรทุกคนจึงจะมีความสุขในการทำงานร่วมกัน?

วันที่ 04 มิย. พ.ศ.2557

 ทำอย่างไรทุกคนจึงจะมีความสุขในการทำงานร่วมกัน?

      เมื่อคนเราต้องทำงานร่วมกัน ในฐานะทึ่จะต้องช่วยกันสร้างงานต่อไปในอนาคต มีสิ่งสำคัญที่จะต้องเตือนใจนักทำงานไว้เสมอ คือนักทำงานต้องคิดก่อนทำ คิดก่อนพูด และคิดก่อนคิด คำว่าคิดก่อนทำคงเคยจะได้ยินกันมาแล้ว คิดก่อนพูดก็คงเคยได้ยินกันมาบ้าง คิดก่อนคิดยังหาคำตอบไม่ได้ หลวงพ่อมาเจอคำตอบจากพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเอามาฝากเพื่อให้คิดกันเป็น

      คิดก่อนทำหมายถึงคิดพิจารณากายกรรมหรือการกระทำทางกาย ส่วนคิดก่อนพูดหมายถึง คิดพิจารณาวจีกรรมหรือการกระทำทางวาจาหรือคำพูด และคิดก่อนคิด หมายถึงคิดพิจารณามโนกรรมหรือการกระทำทางความคิด

      การกระทำไม่ว่าจะเป็นความคิด คำพูด และการกระทำทางกาย ต่างก็เป็นกรรม ซึ่งเมื่อทำไปแล้วจะมีวิบากเป็นผล ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วต่างก็ถูกควบคุมด้วยกฏแห่งกรรม ดังนั้นการระมัดระวังควบคุมเพื่อให้ผลจากการกระทำเป็นผลดีที่พึงปรารถนา จึงต้องใส่ใจคิดพิจารณาอย่างรอบคอบตั้งแต่แรกเริ่มคิดทำกรรมนั้นๆ

 
 หลวงพ่อตอบปัญหา 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0176993171374 Mins