กล้าตัดสินใจ ชีวิตเปลี่ยนทิศ (บทสารคดี รัตนวนาลี)

วันที่ 10 มิย. พ.ศ.2557

กล้าตัดสินใจ   ชีวิตเปลี่ยนทิศ 

          

     มนุษย์ทุกคน  ย่อมปราถนาจะเป็นผู้ที่มีทรัพย์มากมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  สง่างามปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  มีชีวิตหน้าที่การงานที่รุ่งโรจน์  แต่ไม่รู้หลักวิชชาว่าต้องทำอย่างไร  บางครั้งจึงไปแสวงหาทรัพย์ในทางที่ผิด  แทนที่ชีวิตจะรุ่งโรจน์กลับต้องติดคุกติดตะราง  อนาคตดับวูบ  มืดมนไปทันที ในการตัดสินใจครั้งสำคัญ  เราจะมองใครเป็นต้นแบบชีวิต  ทำไมต้องตัดสินใจว่า

     “ครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชาย  ต้องบวชให้ได้อย่างน้อยหนึ่งพรรษา.....”  เพื่อทดแทนพระคุณบิดา มารดา  สั่งสมบุญกุศลติดตัวไปได้ถึง  64  กัป  หากเราตั้งใจบวช  รักษาศีล 227  ข้อ ได้บริสุทธิ์  นั่งสมาธิ  ประพฤติธรรมทุกวัน           

     “บวช”  คือการกล้าตัดสินใจ  ที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนสู่ทิศทางถูกต้อง  งดงาม  เพราะเป็นการเดินรอยตามพระบรมศาสดา  พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ผู้ทรงต้นแบบของผู้แสวงหาหนทางหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส  ที่มันบังคับครอบงำจิตใจให้คิดแต่เรื่องอกุศล  ทำแต่เรื่องชั่วร้าย            

     ช่วงเวลา  3  เดือน  เปิดโอกาสให้ตัวเราเองได้ศึกษาวิชชาความรู้  ความจริงของโลกและชีวิต  ความรู้อันบริสุทธิ์  ที่เกิดจากการตรัสรู้ธรรม  คือทั้งรู้ทั้งเห็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทรงเห็นด้วยธรรมจักษุ  รู้ได้ด้วยญาณทัสสนะะของกายธรรม              

     ที่น่าอัศจรรค์คือ  กายธรรม  หรือกายแก้ววิสุทธิ์นี้มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนทุกเชื้อชาติศาสนา  ซึ่งจะมองเห็นกายแก้วนี้ต่อเมื่อเรานั่งสมาธิกระทั่งใจหยุดนิ่งสนิท  ใสบริสุทธิ์สว่างดุจดวงอาทิตย์เที่ยงวัน  เห็นลุ่มลึกผ่านกายในกายเข้าไปตามลำดับ  ตามเส้นทางอริยมรรคภายใน            

     ใจจะเห็นธรรมภายในได้ง่าย  กายก็ต้องบริสุทธิ์ด้วยศีล  ซึ่งสภาวะที่จะรองรับความบริสุทธ์ของศีลได้ดีที่สุด  คือสภาวะเพศของนักบวช  ที่ประพฤติพรหมจรรย์  ปลีกวิเวกแสวงหาความสงบสุข  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของทางโลก  วางภารกิจหน้าที่การงานลงชั่งคราว  ช่วงระยะเวลาเพียง  3  เดือน  แต่ผลที่ได้รับคุ้มค่าตลอดชีวิต  ส่งผลให้มีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า  สามารถวางแผนชีวิตให้เดินทาง  ได้ถูกต้องมีโอกาสศึกษากฎแห่งกรรมด้วยตัวของเราเอง  ได้รู้ถึงกลไกลการทำงานของบุญและบาปจนสิ้นความลังเลสงสัย 

          

     เราปล่อยให้ชีวิตล่องลอยไปตามกระแสกิเลส  กระแสโลกมามากแล้ว  ลองพาชีวิตมาอยู่ในกระแสธรรมบ้าง  แล้วจะพบความสุขเสรีอย่างไร้ขอบเขต  ไม่ต้องผจญกับภาวะทุกข์ปนสุข  เครียดปนความกังวลไม่รู้จะนำพาชีวิตเดินไปทิศทางไหนดี            

ตัดสินใจสมัครบวช  ได้ตั้งแต่  วันนี้ ถึง วันที่  19  มิถุนายน  พ.ศ. 2557  

สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร 02-8311234
 

บทสารคดี  รัตนวนาลี
7/6/57

 Total Execution Time: 0.0044410347938538 Mins