“รวมพลพัฒนาชาติ เดินตามพ่อแบบพอเพียง”

วันที่ 14 มิย. พ.ศ.2549

 

 

      ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี องค์กรต่างๆได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทาง “สมาพันธ์องค์กรพัฒนาชุมชนแห่งประเทศไทย” เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ได้มีการจัดงานสนองแนวทางตามพระราชดำริ ในวันที่ 8 และ 9 มิถุนายน 2549 ที่ผ่าน โดยให้ชื่องานครั้งนี้ว่า “รวมพลคนพัฒนาชาติเดินตามพ่อแบบพอเพียง” ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

     เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน เวลา 9.30 น. เริ่มพิธีเปิดงานโดย ฯพณฯ สมชาย สุนทรวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธี และนำตัวแทน 5 สิงห์ พช. (พัฒนาชาติ) ลงนามถวายพระพร ศาตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ประธานมูลนิธิร่มเกล้าเยาวชน ได้กล่าวรายงานถึงที่มาของการจัดงาน

     ในเวลา 10.00 น. ท่านประธานสงฆ์ คือ พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ หลวงพ่อทัตตชีโว รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายกล่าวต้อนรับและให้โอวาท ซึ่งมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า เมื่อ2,500 กว่าปีก่อน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสในเรื่องของการพัฒนาชาติพัฒนาชุมชนไว้ว่า หัวใจในการพัฒนาชุมชน พัฒนาประเทศชาติโดยอาศัยตั้งแต่รากหญ้า ต้องเป็นการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจกับจิตใจควบคู่กันไป จะเป็นเพียงเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ได้ จะเพียงจิตใจอย่างเดียวก็ไม่พอ กายกับใจหรือวัตถุกับจิตใจต้องไปควบคู่กัน ต่อด้วยศาตราจารย์พิเศษทองหล่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา กล่าวปาฐกถาพิเศษ “เรื่องเราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

พิธีในภาคบ่ายเริ่มด้วยการลงนามสัตยาบรรณ 5 องค์การพัฒนาชุมชน ได้แก่

1. มูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

2. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย

3. สมาคมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนไทย

4. สมาคมผู้นำอาชีพก้าวหน้าพัฒนาชุมชน

5. สมาคมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

     การร่วมกันลงนามสัตยาบรรณครั้งนี้ เพื่อจัดตั้งสมาพันธ์องค์การพัฒนาชุมชนแห่งประเทศไทย โดยมีท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน และได้มีการพิธีทอดผ้าป่าถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

    จากนั้นเป็นการอภิปรายในหัวข้อ “เยาวชนพัฒนาชาติ เดินตามพ่อ แบบพอเพียง” นำโดยศาตราจารย์พิเศษดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 2,500 คน นับเป็นการรวมพลังของกลุ่มผู้นำองค์การพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ ที่เห็นความสำคัญของการนำธรรมะมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กันอย่างถูกต้องดีงาม นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของชาติต่อไปในอนาคต

 

โดย.. อนุธิดา

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012760162353516 Mins