มหาปีติ วันคุ้มครองโลก

วันที่ 28 เมย. พ.ศ.2550

     วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2550 ตรงกับวันคุ้มครองโลกในปีนี้ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ได้จัดงานบุญใหญ่ขึ้น ระหว่างเวลา 9.00-20.00 น. เพื่อยืนยันว่าโลกจะสงบร่มเย็นและมีสันติสุขได้ ต้องเริ่มจากการปฏิบัติตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา และไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) เป็นต้น จนเกิดสันติสุขภายในตนเอง ในครอบครัว และขยายวงกว้างไปสู่สังคม ประเทศชาติ และโลกต่อไป

ตั้งแต่ในเวลาเช้า คณะสงฆ์และสาธุชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมในงาน โดยเริ่มพิธีช่วงสายเป็นการนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนา จากนั้นเป็นพิธีถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์เป็นสังฆทาน ช่วงบ่ายจะเป็นพิธีถวายไทยธรรมแด่พระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการจาก 20,000 วัดทั่วประเทศ จำนวน 50,000 รูป และพระภิกษุสงฆ์จากนิกายเถรวาท มหายาน และวัชรยานจากหลายประเทศทั่วโลก ที่จะเดินทางมาเพื่อร่วมพิธีจริญพุทธมนต์ “บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร” รวมทั้งได้นิมนต์พระสังฆาธิการจาก 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาร่วมพิธีเพื่อให้บ้านเมืองเกิดความร่มเย็นเป็นสุข

พิธีดังกล่าวเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ ในความพร้อมเพรียงงดงาม พุทธบุตรจำนวนกว่า 20,000 วัดจากทั่วประเทศที่ให้ความเมตตามารับไทยธรรม สร้างความปีติยังความศรัทธาแก่สาธุชนที่มาร่วมในงานเป็นอย่างยิ่ง นับว่าเป็นสิ่งที่เกิดได้ยากกับการได้มีโอกาสเห็นคณะสงฆ์อันเป็นเนื้อนาบุญในพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากเช่นนี้

ในเวลาต่อมาคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมเดินเวียนประทักษิณรอบมหารัตนวิหารคด ด้วยแถวที่ยาวและเป็นระเบียบ ก่อนจะเข้าสู่ในช่วงเย็นเป็นพิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัว 100,000 องค์ ณ ลานธรรม เพื่อประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อตรึกระลึกนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและดำเนินรอยตามพระองค์ในการสั่งสมบุญบารมี จนกระทั่งหมดกิเลสเข้าสู่ฝั่งพระนิพพาน เสร็จพิธีจากนั้นพลุเป็นจำนวนมากสว่างขึ้นบนท้องฟ้า เนื่องในวันคุ้มครองโลก

จากสาธุชนผู้เข้าร่วมงานที่แต่งกายสุภาพด้วยชุดขาวล้วน เพื่อเป็นการเคารพในพระรัตนตรัยและรักษาวัฒนธรรมที่ดีของชาวพุทธ เป็นบรรยากาศของความสะอาด สงบ สว่าง ยังความศรัทธาแก่ผู้พบเห็น และร่วมอนุโมทนาในมหากุศลที่เกิดขึ้นในวันนี้ ทั้งนี้หลังเสร็จพิธีก่อนเดินทางกลับผู้ร่วมงานได้รับพระของขวัญเหรียญ รุ่น“รวยโลด” เพื่อเป็นที่ระลึกนึกถึงบุญในครั้งนี้

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010410825411479 Mins