บรรพชาสามเณร

วันที่ 27 เมย. พ.ศ.2550

     ธุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์ จัดงาน พิธีบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2550 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2550 เวลา 06.00 – 11.30น. ณ ธุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์ ต. เกาะหลัก อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ์

ผู้ปกครองและคณะญาติเริ่มเดินทางมาถึงตั้งแต่เวลา 6.00 น. เพื่อลงทะเบียน จากนั้นในเวลา 7.00 น. เป็นพิธีเวียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย งดงาม ของนาค และความพร้อมเพรียงของคณะญาติ ต่อมาในเวลา 9.00 น. เป็นพิธีขอขมา รับผ้าไตรจากผู้ปกครอง

ในเวลา 10.00 น.ประกอบพิธีบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ได้รับความเมตตาจาก

พระเดชพระคุณพระเมธีคุณาภร เจ้าคณะอำเภอเมืองประจวบ มาเป็นพระอุปัชฌาย์ และ

คุณนายสุทธิพงษ์ เทิดรัตนพงษ์ ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ขณะรับบาตรและไทยธรรมจากผู้ปกครอง สามเณรให้พรด้วยความพร้อมเพรียง สำหรับพิธีในวันนี้ยังความปีติชื่นชมยินดี และร่วมอนุโมทนาด้วยผู้มาร่วมงานในครั้งนี้กว่า 200 คน

ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาในครั้งนี้มีจำนวน 85 รูป อายุระหว่าง 10 – 13 ปี สำหรับสิ่งที่จะได้รับในการอบรมนี้ เข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาถึงเรื่องของกฎแห่งกรรม การให้ทาน รักษาศีล ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา รู้จักและปฏิบัติเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวพุทธ ความเคารพ ความมีระเบียบวินัย ความสะอาด และการทำงานเป็นทีม

โครงการดี ๆ สำหรับเยาวชนที่จัดต่อเนื่องกันมา ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือและให้การสนับสนุนจากทั้งฝ่ายสงฆ์และฆราวาสมาโดยตลอด

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.018425198396047 Mins