อานิสงส์แห่งบุญ

วันที่ 16 มิย. พ.ศ.2557

 
 
อานิสงส์แห่งบุญ

.....วิมานนั้นเป็นของเฉพาะตน ตายไปแล้วถ้าใครไม่ได้สั่งสมบุญไว้ จะเข้าไปขออาศัยอยู่ในวิมานของคนอื่นก็ไม่ได้ ประเภทไม่ได้ทำบุญก่อนตาย ก็มีแต่จะกลายเป็นสัมภเวสีล่องลอยไม่มีวิมานสถิตย์  บางทีต้องอาศัยศาล

.....เจ้าเล็กๆเป็นที่อาศัย  ใครประกอบเหตุอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้น เราต้องไม่เป็นอย่างนั้น เมื่อสั่งสมบุญไว้ดีแล้วบุญไม่หายไปไหน แต่จะกลั่นกลายเป็นดวงบุญติดตามเราไป รอคอยวันเวลาที่สมควรจะให้ผล ก่อเกิดเป็นทรัพย์สมบัติ ทิพยสมบัติรอคอยไว้แล้ว

.....ขอให้ทุกท่านหมั่นสั่งสมบุญไว้ โอกาสเป็นของเราแล้ว พระภิกษุสงฆ์ที่เป็นเนื้อนาบุญก็พร้อม อย่าได้ประมาท วันเวลาไม่คอยใคร เหมือนสายน้ำไหลไม่ย้อนคืน

.....ให้เราตักตวงบุญไปมากๆ ขนาดส่งผลให้ไปถึงที่สุดแห่งธรรมกันเลย ไม่ใช่ตายไปแล้วต้องรอให้ใครมาอุทิศส่วนกุศลให้ เวลาเพื่อนเทวดาถาม หากตอบว่า"วิมานนี้ได้

.....มาเพราะหมู่ญาติอุทิศส่วนบุญให้"อย่างนี้น่าอาย เมื่อละโลกไปต้องพูดอย่างเต็มปากเต็มคำ"วิมานนี้ฉันสร้างมากับมือ ด้วยบุญจากการทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนาสมัยที่อยู่โลกมนุษย์"

    ธรรมเพื่อประชาชน
 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00086069901784261 Mins