โลกหน้า หมายถึงอะไร

วันที่ 19 มิย. พ.ศ.2557

 

 

โลกหน้า หมายถึงอะไร

 


คำว่า "โลกหน้า" มีความหมาย 2 ประการ คือ


          1) ชีวิตหลังความตาย


          2) สถานที่สถิตของชีวิตหลังความตาย


          1) ชีวิตหลังความตาย หมายความว่า คนเรารวมทั้งสัตวโลกทั้งปวง เมื่อตายแล้ว ไม่สูญหมด
 จะสูญสิ้นก็เฉพาะร่างกายซึ่งถูกเผาหรือถูกฝังลงดินเท่านั้นส่วนใจยังคงอยู่ในกายมนุษย์ละเอียด ซึ่ง
 เคลื่อนออกมาจากกายมนุษย์หยาบในขณะที่คนเรากำลังจะสิ้นชีวิตนั่นเอง ตราบใดที่ใจยังมีกิเล อยู่ก็จะต้องไปบังเกิดมีชีวิตใหม่ในภพภูมิใหม่ ซึ่งมีศัพท์ทางธรรมว่า "ปรโลก" หรือ "ปรภพ" ต่อไปอีก ดังนั้นชีวิตหลังความตายจึงมีอีกอย่างแน่นอน

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014163494110107 Mins