กฎแห่งกรรม

วันที่ 19 มิย. พ.ศ.2557

         

 

กฎแห่งกรรม

 

                จะเห็นว่าการไปบังเกิดในปรโลก ไม่ว่าสุคติ หรือทุคติ ล้วนมีเหตุมาจากกรรมดีหรือกรรมชั่ว ที่คนเราทำไว้ก่อนตายจากโลกนี้ทั้งสิ้นครั้นเมื่อเทวดาหมดบุญจาก สรวง สวรรค์แล้ว ก็ต้องจุติ (ตาย) และมีโอกาสมาเกิดเป็นคนในโลกมนุษย์อีกสัตว์จากทุคติ ก็เช่นกัน ถ้าชดใช้กรรมหนักหมดแล้ว ก็มีโอกาสมาเกิดเป็นคนในโลกมนุษย์อีกการเกิดในโลกมนุษย์ครั้งนี้จะมีสภาพอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับเศษของกรรมดีหรือกรรมชั่ว ที่ตนเคยทำไว้ก่อนตายจากโลกนี้ในครั้งกระโน้นเป็นสำคัญ ขณะที่มีชีวิตใหม่อยู่ในโลกมนุษย์นี้ เศษของกรรมในอดีตทั้งดีและชั่วก็ยังคอยหาโอกาสชิงช่วงส่งผลต่ออยู่อีก ขณะใดที่เศษของกรรมดีส่งผลคนเราก็จะประสบโชคดี ขณะใดที่เศษของกรรมชั่วส่งผลคนเราก็ประสบความเดือดร้อน เพราะเหตุนี้ คนบางคนที่มีอำนาจอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โต แม้จะคอรัปชั่นหรือทำกรรมชั่วอื่นใด ก็ยังลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคมได้โดยไม่ถูกลงโทษทัณฑ์แต่คนบางคนที่เกิดมาเป็นผู้ด้อยโอกาสแม้จะตั้งใจทำกรรมดีสักเท่าใด ผลของกรรมดีก็ยังไม่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมสักที ผู้ที่ประสบกับ ภาวะเช่นนี้ก็อย่าเพิ่งท้อแท้หมดกำลังใจ เพราะการสั่งสมบุญอย่างต่อเนื่องนั้นถึงวันหนึ่งบุญก็จะเต็มเปียม มีอานุภาพมากพอที่จะช่วงชิงโอกาสให้ผลแก่เรา พระพุทธองค์ตรัสอนไว้ว่า


         "บุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญว่า บุญมีประมาณน้อยจักมาไม่ถึง แม้หม้อน้ำยัง
 เต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมา (ทีละหยดๆ) ได้ฉันใด ธีรชน (ผู้มีปัญญา)สั่ง ม
 บุญแม้ทีละน้อยๆ ย่อมเต็มด้วยบุญได้ฉันนั้น" 1

 

           อย่างไรก็ตาม เกี่ยวกับเรื่องของกรรมทั้งดีและชั่ว อาจกล่าวได้ว่า กรรมที่เราทำใหม่ในวันนี้
 จะกลายเป็นกรรมเก่าของเราในวันพรุ่งนี้ กรรมที่เราทำใหม่ในปีนี้จะกลายเป็นกรรมเก่าของเราในปีหน้า และกรรมที่เราทำใหม่ในชาตินี้จะกลายเป็นกรรมเก่าของเราในชาติหน้าต่อๆ ไป เพราะฉะนั้น ชีวิตหลังความตายของเราจะเป็นอย่างไร กรรมที่เราทำไว้ในชาตินี้จะเป็นตัวกำหนดอย่างแน่นอน อย่าได้ลังเลสงสัย

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010850350062052 Mins