ความเพียรชอบ

วันที่ 23 มิย. พ.ศ.2549

 

หาสินห้าขวบเข้า                         พยายาม

แสวงคู่ผู้เมียสาม                             ขวบเข้า

แสวงรู้ค่อยเรียนตาม               ต่อเจ็ด ขวบนา

แสวงใฝ่เฝ้าไทท้าว                  ต่อสิ้นสุดกรรม

 Total Execution Time: 0.0011849999427795 Mins