ทีม...ทีม...ทีม...

วันที่ 23 มิย. พ.ศ.2557

 
"เราจะอยู่ร่วมกันฉันพี่น้อง
จะประคองกันไปให้ถึงฝัน
เปิดใจกว้างว่าอย่างไรว่าตามกัน
สำนึกมั่นมุ่งเน้นความเป็นทีม"
 

   ทีม...ทีม...ทีม...เราต้องทำงานกันไปเป็นทีม ภารกิจนี้จึงจะบรรลุเป้าหมายการที่จะให้วิชชาธรรมกาย
นี้ตั้งมั่นและเผยแผ่ไปได้ทั่วโลก เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้ เราจะทำไปเพียงลำพังก็ไม่ได้ หลวงพ่อทำเองคนเดียวก็ไม่ได้ ต้องทำงานไปเป็นทีม งานนี้จึงจะบรรลุเป้าหมายได้

การทำงานไปเป็นทีมนั้น หมายถึงเราจะต้องระดมความรู้ ความสามารถทุกชนิดที่เรามีอยู่ ร่วมมือกับทุก ๆ คน ประสานจิตร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แล้วก้าวไปพร้อม ๆ กัน จึงจะบรรลุเป้าหมายนี่เป็นสิ่งที่จะต้องระลึกเอาไว้ในการทำงานกันเป็นทีมนี้

ฟังดูแล้วเหมือนง่าย แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ง่ายอย่างที่เราได้มองดูด้วยระดับสายตาที่ผิวเผิน เราจะต้องทำความเข้าใจเพื่อนร่วมทีมตามความเป็นจริงของชีวิตโดยมองให้ครบวงจรดังนี้

ชีวิตของแต่ละคนที่เกิดมาสร้างบารมีนั้นแม้มาจากแหล่งเดียวกันในเบื้องต้น ความคิด สติปัญญา และอะไรต่างๆไล่เลี่ยกัน แต่เมื่อมาเกิดได้กระจัดกระจายกันไปอยู่ในตระกูลต่างๆ เกิดในสถานที่แตกต่างกัน ชีวิตจึงได้รับการหล่อหลอมที่ไม่เหมือนกัน ผิดแผกกันไป

เป็นเหตุให้ระดับความคิด สติปัญญา อะไรต่างๆ นั้นแม้มีเท่าเทียมกัน ก็เอาออกมาใช้ให้เท่าเทียมกันไม่ได้ ชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อมได้บดบังความรู้ ความสามารถและสติปัญญาของแต่ละคนที่มีเท่าเทียมกันในเบื้องต้นนั้นให้แตกต่างกันไป นี่เป็นสิ่งที่ลูกๆชายหญิงทุกคนควรจะต้องระลึกเอาไว้เสมอ

ถ้าเราคิดได้อย่างนี้ หลวงพ่อเชื่อมั่นว่าทีมของเราจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเป็นทีมที่จะนำสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในโลกไปให้แก่มวลมนุษยชาติ เราจะเป็นหมู่คณะที่ทำงานให้แก่พระพุทธศาสนาที่เข้มแข็งที่สุดในโลก

เพราะฉะนั้นหลวงพ่อขอให้เริ่มนำสิ่งที่ควรทำที่เรียกว่า “กรณียกิจ” นี้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

และในการที่พวกเราอาสามารับใช้งานพระพุทธศาสนา ขอให้ตั้งใจทุ่มเทชีวิต จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทุกๆอย่างที่เรามีอยู่ให้กับงานพระพุทธศาสนา เพื่อให้บรรลุมโนปณิธานอันแน่วแน่สูงส่งตลอดไป

  ในที่สุดนี้ หลวงพ่อขออาราธนาบุญ บารมี รัศมี กำลังฤทธิ์ อำนาจ สิทธิเฉียบขาดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ในอายตนนิพพานนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน บารมีธรรมของหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ตลอดจนบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์ของเรา จงมาประมวลรวมกันเข้าด้วยกันที่ศูนย์กลางกายของลูกๆ ชายหญิงทุกคน เป็นแสงสว่างแห่งบุญบารมี รัศมี กำลังฤทธิ์ อำนาจ สิทธิเฉียบขาด ที่จะทำงานให้แก่พระศาสนาด้วยความรู้ ความสามารถความคิด สติปัญญาที่ดีเยี่ยม เอาชนะอุปสรรคทั้งหลายทั้งมวลที่เกิดขึ้นได้ ให้มีสุขภาพพลานามัยทที่สมบูรณ์แข็งแรง สะอาดบริสุทธิ์ ให้รู้แจ้ง ให้เห็นแจ้ง ให้แทงตลอดในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและของพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี ที่ท่านได้บรรลุอย่างถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการ เทอญฯ

 
 
 
"พระเทพญาณมหามุนี"
 
 
 
 
 Total Execution Time: 0.016310083866119 Mins