ถ่อมตน

วันที่ 25 มิย. พ.ศ.2549

 

ความรู้เรียนเมื่อน้อย                           หนังสือ

ค่อยสมรรถจึงหัดปรือ                           โล่ดั้ง

รู้แล้วเลิศอย่าถือตนถ่อม                       เถิดพ่อ

บุญจักให้ใครรั้งเริ่มรู้                             เป็นเอง

 Total Execution Time: 0.0011701504389445 Mins