ภัยใกล้ตัว

วันที่ 29 เมย. พ.ศ.2549

 

ทาสาอย่าคิดไว้                        วางใจ

ปกปิดกลภายใน                      อย่าหง้าย

เลศลับสิ่งใดใด                            เห็นเหตุ

มันแนะนำทำร้าย               หมดสิ้นเสียตัว

 Total Execution Time: 0.0010416984558105 Mins