วิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายชีวิต

วันที่ 28 มิย. พ.ศ.2557

 

 วิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายชีวิต

 

           วิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายชีวิตระดับที่ 1 มีอยู่ 4 ประการ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี ในหมู่ชาวพุทธไทยตั้งแต่สมัยโบราณ กาลว่า อุอาก หรือบางทีก็เรียกว่า "หัวใจเศรษฐี"ส่วนในตำราพระพุทธศาสนาเรียกว่า "ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์"


          อันที่จริงวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายระดับต้น ก็คือ การทำมาหากินเลี้ยงชีวิตตามธรรมดาซึ่งคนเราทุกคนต้องปฏิบัตินั้นเอง คือ หาเป็น เก็บเป็น คบคนดีและสร้างเครือข่ายคนดีเป็น และใช้เป็นแต่สิ่งที่ไม่ธรรมดาสำหรับวิธีปฏิบัติทั้ง 4 นี้ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า คุณวิเศษของการปฏิบัติทุกขั้นตอนต้องมีธรรมะกำกับตลอด นับตั้งแต่การหาก็ต้องหาอย่างสุจริตและชอบธรรม การเก็บก็ต้องมีธรรมะกำกับอีก คือ ทั้งเก็บเป็นทรัพย์หยาบและทรัพย์ละเอียดการใช้ที่ต้องมีธรรมกำกับอีกคือ แทนที่จะใช้ทรัพย์เพื่อหาความสนุกรื่นเริงบันเทิงใจ ด้วยเรื่องกามคุณอย่างสุดฤทธิ์สุดเดช เหมือนผู้คนที่ไม่มีธรรมะนิยมปฏิบัติกันทั่วโลกตลอดมา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง อนให้ใช้ทรัพย์ด้วยวิธีจาคสัมปทาในรูปแบบต่างๆ เพื่อว่าการใช้ทรัพย์อันก่อให้เกิดบุญกุศล เช่นนั้นจะทำให้ผู้ใช้รู้สึกปลาบปลื้มใจตลอดเวลา จนถึงวาระสุดท้ายแห่งลมหายใจในบรรดาการปฏิบัติทั้ง 4 วิธีของหัวใจเศรษฐีนี้ ข้อที่สำคัญที่สุด ก็คือ การสร้างเครือข่าย คนดีหรือเครือข่ายกัลยาณมิตรหรือมิตรแท้ขึ้นในหมู่บ้าน หรือชุมชน เพราะเครือข่ายคนดีนี้เองที่จะเกื้อกูลให้การปฏิบัติอีก 3 วิธีถูกกำกับด้วยธรรมะโดยตลอด

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011951804161072 Mins