อย่าหวังสิ่งต่อไปนี้จากผู้อื่น

วันที่ 10 กค. พ.ศ.2557

 
 
 
อย่าหวังสิ่งต่อไปนี้จากผู้อื่น คือ
๑.   ความเอาอกเอาใจ
๒.   ความสำนึกถึงบุญคุณ
๓.   คำยกย่องสรรเสริญ
๔.   อยากให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการให้เป็น

 

จงทำสิ่งต่อไปนี้
๑.   แสวงหาความรู้อยู่เสมอ
๒.   เข้าสู่ความสงบ
๓.   หาโอกาสทำความดีเท่าที่โอกาสอำนวย
๔.   ลดความต้องการให้เหลือน้อยที่สุด  เท่าที่จำเป็นจริงๆ
 
 

อาจารย์ วศิน อินทสระ