โทษแห่งการเที่ยวกลางคืน 6 ประการ

วันที่ 19 กค. พ.ศ.2557

 

 โทษแห่งการเที่ยวกลางคืน 6 ประการ


          คหบดีบุตร การหมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืน มีโทษ6 ประการนี้ คือ


          1. ชื่อว่าไม่คุ้มครอง ไม่รักษาตน

 

          2. ชื่อว่าไม่คุ้มครอง ไม่รักษาบุตรภรรยา


          3. ชื่อว่าไม่คุ้มครอง ไม่รักษาทรัพย์สมบัติ


          4. เป็นที่สงสัยของคนอื่นด้วยเหตุต่าง ๆ


          5. มักถูกใส่ร้ายด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง


          6. ทำให้เกิดความลำบากมากหลายประการ


           คหบดีบุตร การหมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอย ในเวลากลางคืนมีโทษ 6 ประการ
นี้แล

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 Total Execution Time: 0.00089883406956991 Mins