คหบดี มิตรมีอุปการะ

วันที่ 21 กค. พ.ศ.2557

 

             คหบดี มิตรมีอุปการะ เธอพึงทราบว่า เป็นมิตรมีใจดี โดยเหตุ 4 ประการ คือ


             1. ป้องกันมิตรผู้ประมาทแล้ว


             2. ป้องกันทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว

 

             3. เมื่อมีภัยก็เป็นที่พึ่งพำนักได้


             4. เมื่อมีกิจที่จำเป็นเกิดขึ้น ก็ช่วยโภคทรัพย์ให้ 2 เท่า ของทรัพย์ที่ต้องการในกิจนั้น
คหบดีบุตร มิตรมีอุปการะ เธอพึงทราบว่า เป็นมิตรมีใจดี โดยเหตุ 4 ประการนี้แล

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0075797518094381 Mins