การพัฒนาคุณสมบัติแห่งความเป็น "บัณฑิต"

วันที่ 30 มิย. พ.ศ.2557

 

การพัฒนาคุณสมบัติแห่งความเป็น "บัณฑิต" 

 

 

            การพัฒนาคุณสมบัติแห่งความเป็น "บัณฑิต" ของผู้ให้การปลูกฝังอบรมการพัฒนาคุณสมบัติแห่งความเป็น "บัณฑิต" หมายถึงอะไร

 

            การพัฒนาคุณสมบัติแห่งความเป็น "บัณฑิต" ในบริบทนี้หมายถึง ผู้ให้การอบรมเด็กๆ ซึ่งโดยทั่วไปได้แก่ ผู้เป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง พี่เลี้ยง ครูอาจารย์ ผู้ใหญ่ทุกๆ คน ตลอดถึงพระภิกษุ จะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นผู้ให้ การอบรมคุณความดีแก่เด็กๆ

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 Total Execution Time: 0.0011173645655314 Mins