ทำไมจึงต้องมีการพันาคุณสมบัติแห่งความเป็นบัณฑิต

วันที่ 30 มิย. พ.ศ.2557

 

ทำไมจึงต้องมีการพัฒนาคุณสมบัติแห่งความเป็นบัณฑิต

 


              สาเหตุที่ต้องมีการพันาคุณสมบัติแห่งความเป็นบัณฑิต ก็เพราะว่าผู้มีหน้าที่ให้การอบรมในสังคมไทยจำนวนมาก ยังบกพร่องในด้านคุณสมบัติแห่งความเป็นบัณฑิตอยู่หลายประการ ความบกพร่องประการหนึ่งที่ทำให้เกิดผลเสียหายขึ้นในสังคมไทยเสมอมา จนกลายเป็นเสมือนธรรมเนียมปฏิบัติของผู้คนในสังคมก็ว่าได้ นั่นคือ ผู้ใหญ่ส่วนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เป็นพ่อแม่ผู้ปกครอง (รวมทั้งครูอาจารย์บางท่าน) ไม่ยินดีที่จะตอบคำถามของเด็กๆ ยิ่งเมื่อถูกเด็กเล็กๆ ช่างคิดช่างพูด ช่างซักถามปัญหาด้วยแล้ว ผู้ใหญ่มักจะรู้สึกหงุดหงิดรำคาญ จึงตัดความรำคาญด้วยการตำหนิติเตียนเด็กๆ เหล่านั้นว่าพูดเรื่องไร้สาระบ้างสั่งให้พูดน้อยๆ ลงบ้าง ที่ร้ายกว่านี้คือพ่อแม่ ผู้ปกครองบางรายถึงกับแ ดงอาการเกรี้ยวกราดตวาดเด็ก ไม่ให้ช่างซักถาม

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 Total Execution Time: 0.0027379473050435 Mins