ปฏิกิริยาของผู้ใหญ่ต่อเด็กดังได้กล่าวแล้วมีผลเสียอย่างไร

วันที่ 30 มิย. พ.ศ.2557

 

ปฏิกิริยาของผู้ใหญ่ต่อเด็กดังได้กล่าวแล้วมีผลเสียอย่างไร

 


             ผลเสียของปฏิกิริยาดังกล่าวของผู้ใหญ่ นอกจากจะไม่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และการ
แสดงออกของเด็กๆ แล้ว ยังเป็นการปิดกั้นโยนิโสมนสิการ คือความคิดหาเหตุผล ทั้งของผู้ใหญ่เองและของเด็กๆ อย่างสิ้นเชิงอีกด้วย ซึ่งจะมีผลติดตัวเป็นลักษณะนิสัยไม่รู้จักคิดหาเหตุผล ไม่มีนิสัยพิจารณาไตร่ตรอง ไม่มีนิสัยกระตือรือร้นค้นคว้าหาความรู้ เชื่ออะไรง่ายๆ เชื่อคนง่าย หรือคิดอะไรผิดๆ จึงทำผิดพลาดบ่อยๆ ที่มีผลร้ายที่สุด คือลักษณะนิสัยแบบนี้ได้กลายเป็นมรดกทางวันธรรมด้านความคิดจิตใจ ที่ถ่ายทอดจากชนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งเรื่อยไป ไม่ขาดสายในสังคมไทย

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0029342174530029 Mins