ทำไมผู้ใหญ่ส่วนมาก จึงไม่ยินดีตอบคำถามเด็กช่างซักช่างถาม

วันที่ 30 มิย. พ.ศ.2557

 

ทำไมผู้ใหญ่ส่วนมาก จึงไม่ยินดีตอบคำถามเด็กช่างซักช่างถาม


               ถ้าวิเคราะห์อย่างละเอียดลึกซึ้งแล้ว อาจกล่าวได้ว่าสาเหตุที่พ่อแม่ผู้ปกครอง หรือผู้ใหญ่ที่ไม่ยินดีในการตอบคำถาม มิหนำซ้ำยังพาลแ ดงอาการหงุดหงิดรำคาญ และดุว่าเด็กๆ ช่างซักช่างถาม ก็เพราะว่า


             1) ตนเองขาดความรู้ในเรื่องจิตวิทยาพัฒนาการของเด็ก


             2) ตนเองขาดโยนิโสมนสิการ เคยทำสิ่งต่างๆ โดยใช้ประสบการณ์ แม้ทำได้ถูกต้องดีงาม แต่
ไม่เคยคิดหาเหตุผลที่ลึกซึ้งว่า ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น


             3) นอกจากนี้บางอย่างตนเองยังขาดความรู้ คือข้อมูลไม่พอที่จะตอบคำถาม จึงต้องตัดบท
และปรามเด็กๆ ไม่ให้ซักถามต่อไปด้วยการแ ดงอารมณ์หงุดหงิด เพราะเกรงว่าเด็กจะรู้ว่าตนยังไม่รู้เช่นกันแท้ที่จริง การที่เด็กช่างซักช่างถามก็เพราะความอยากรู้ และแต่ละคนก็ยังอ่อนเยาว์ด้วยปัญญา
ดังนั้นคำถามแต่ละคำถามของเด็กย่อมไม่ใช่เรื่องยากลึกซึ้งอะไรนัก แต่ถ้าผู้ใหญ่ไม่รู้คำตอบจริงๆ ก็อาจจะให้คำตอบเชิงสันนิษฐานไปก่อน หรือ อาจผัดผ่อนขอเวลาไปค้นหาคำตอบมาให้ ย่อมจะเป็นทางออก ที่มีคุณประโยชน์กว่าการตัดบท ด้วยการแสดงปฏิกิริยาต่อเด็กในทางที่ไม่สร้างสรรค์ ยิ่งกว่านั้นยังจะทำให้เด็กเกิดศรัทธาในตัวผู้ใหญ่มากขึ้นอีกด้วย ขณะเดียวกันก็จะได้ซึมซับแบบอย่างที่ดีในการแก้ปัญหาของผู้ใหญ่มาเป็นของตนโดยปริยาย

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0019952654838562 Mins