พ่อแม่ต้องทำบ้านให้มีบรรยากาศเป็นที่สบาย

วันที่ 01 กค. พ.ศ.2557

 

พ่อแม่ต้องทำบ้านให้มีบรรยากาศเป็นที่สบาย


บรรยากาศเป็นที่สบายมีความหมายว่าอย่างไร


            บรรยากาศเป็นที่สบาย หมายถึงบรรยากาศที่จะทำให้ สมาชิกในครอบครัวทุกคนรู้สึกอบอุ่นใจมีความสุข และรักบ้าน แม้ไม่ได้เป็นครอบครัวที่มั่งคั่งร่ำรวยก็ตาม องค์ประกอบอันเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดบรรยากาศเป็นที่สบาย อย่างน้อยควรมีความสบาย 4 ประการ 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 Total Execution Time: 0.012618136405945 Mins