ต้องเพาะนิสัยที่ดีมีระเบียบวินัย

วันที่ 01 กค. พ.ศ.2557

     

 

 ต้องเพาะนิสัยที่ดีมีระเบียบวินัย

 

 

         ต้องเพาะนิสัยที่ดีมีระเบียบวินัยตั้งแต่ยังเป็นทารก ไม่ว่าผู้เป็นพ่อแม่หรือใครก็ตาม ที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูทารก จะต้องตระหนักอยู่เสมอว่า การกิน การนอน การขับถ่ายเป็นเวลา คือ การเพาะนิสัยเด็กให้เป็นคนดีมีระเบียบวินัย การอยู่ในสถานที่ที่สะอาด ใส่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มสะอาด คือการเพาะนิสัยรักความสะอาดให้แก่เด็ก ในทำนองกลับกัน เด็กทารกที่ถูกปล่อยให้นอน แช่อุจจาระ ปัสาวะ เป็นเวลานานๆ ทุกวัน ย่อมเป็นการเพาะ นิสัยเด็กให้เป็นคน สกปรก มักง่าย ติดตัวไปตลอดชีวิต

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0019478360811869 Mins