รักกันไว้เถิด...นะ

วันที่ 23 กค. พ.ศ.2557

 
 
 
รักกันไว้เถิด...นะ
 
 

คนเรา เกิดมาเจอกันแล้ว ก็ต้อง...รักกัน
มีความปรารถนาดี เป็นกัลยาณมิตร ซึ่งกันและกัน
ต้องพากันไป...สวรรค์และนิพพานให้ได้...

 
 

จะมาทะเลาะกัน สร้างวิบากกรรม...
ให้เป็น คู่เวร คู่กรรม กันไป ทำไม ? นะ
 
 

16 กรกฎาคม 2557
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม
 Total Execution Time: 0.0034061352411906 Mins