คิดใหม่ ทำใหม่ได้...

วันที่ 12 สค. พ.ศ.2557

 

 

 

คิดใหม่ ทำใหม่ได้...


● ปกติ​ ชีวิตจะเป็น อย่างนี้

หน้าตาดี  จะอยู่กับเราครึ่งชาติ
สมองดี    จะอยู่กับเราค่อนชาติ
ความดี     จะอยู่กับเราตลอดชาติ
กรรมดี     จะอยู่กับเราทุกชาติ

แต่ธรรมะริมทาง เห็นว่า...

หน้าตาดี  จะอยู่กับเราทุกชาติ
● ถ้าเรา รักษาศีล ได้ตลอดชาติ

สมองดี  จะอยู่กับเราทุกชาติ
● ถ้าเรา เจริญสมาธิภาวนา เอาใจไว้ในตัว ได้ตลอดชาติ

กรรมดี  จะอยู่กับเราทุกชาติ
● ถ้าเรา ละชั่ว ทำบุญ ทำใจ ให้ผ่องใส ได้ตลอดชาติ

ความดี  จะอยู่กับเราไปทุกชาติ
● ถ้าเรา มีความรัก ความปรารถนาดี ที่จะชวนคน ทำบุญ สร้างทางไปสวรรค์และนิพพาน ได้ตลอดชาติ

เพราะเรา คือ ผู้ออกแบบชีวิต

 


28 กรกฎาคม 2557
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0073676665623983 Mins