อธิษฐานให้ระลึกชาติได้

วันที่ 24 กค. พ.ศ.2557

 
 
 
 
อธิษฐานให้ระลึกชาติได้


เกิดมาระลึกชาติได้ชาติเดียว อันตราย
มีเรื่องกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกว่า
มีอยู่หลายท่านระลึกชาติได้ชาติเดียว
เห็นว่าภพในอดีตตนเคยเกิดเป็นคนรวย
และได้สั่งสมบุญมาอย่างดี
แต่ชาติต่อมากลับมาเกิดเป็นคนจน

บางท่านระลึกชาติไปเห็นว่า
ชาติในอดีตตนเกิดมาจน และทำบาปอกุศลด้วย
แต่ชาติต่อมากลับเกิดมารวย เลยไปสรุปว่า
ทำดี ไม่ได้ดี ทำชั่ว ไม่ได้ชั่ว ทำให้ไม่เชื่อเรื่องบุญบาป
ทำให้พลาดไปทำอกุศลก็ไปอบายได้ ชีวิตถอยหลังอีกแล้ว

เพราะฉะนั้นระลึกชาติได้ชาติเดียว อันตราย
ต้องอธิษฐานให้ระลึกชาติได้หลาย ๆ ชาติ
และไม่ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไร ต้องสั่งสมบุญเอาไว้
ให้บุญเป็นพลังเสริมให้คำอธิษฐานของเรา เป็นจริงสมปรารถนา
 
 

พระเทพญาณมหามุนี
๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗
(หนังสือ เมื่อไม่รู้จะอ่านอะไร ๓ หน้า 75)
 Total Execution Time: 0.020131651560465 Mins