หลักการทำหน้าที่กัลยาณมิตร รักษาใจให้ผ่องใส

วันที่ 25 สค. พ.ศ.2557

 หลักการทำหน้าที่กัลยาณมิตร รักษาใจให้ผ่องใส

หลักการทำหน้าที่กัลยาณมิตร รักษาใจให้ผ่องใส

         การทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้น บางครั้งเราจะต้องพบเจอกับอุปสรรคต่างๆ นานา จากการเดินทางบ้าง จากดินฟ้าอากาศบ้าง หรือแม้กระทั่งจากหมู่ญาติที่เราตั้งใจไปพบ เพื่อทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็ตาม เขาอาจจะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เกี่ยวกับตัวเราเอง เกี่ยวกับหน้าที่ ที่เรากำลังทำอยู่ หรือเกี่ยวกับวัด ฯลฯ เราอาจจะต้องให้เวลาแก่เขาในการตอบคำถามที่ยังข้องใจอยู่ ซึ่งในขณะที่กำลังสนทนากันอยู่นั้น อาจมีบางคำพูด บางคำถาม เป็นการยั่วยุให้เราเกิดความขุ่นเคืองใจบ้าง เราก็ต้อง ระมัดระวังรักษาอารมณ์รักษาใจของเราอย่าแสดงความขุ่นมัวในการอธิบายชี้แจง

     ดังนั้น ทุกช่วงเวลาของการออกไปทำหน้าที่กัลยาณมิตร ขอให้เราเตรียมใจไว้ให้พร้อม เพื่อยอมรับสภาพการณ์ทุกรูปแบบ โดยวางใจเบาๆ สบายๆ ไว้ที่ศูนย์กลางกาย นึกถึงบุญกุศล นึกถึงมโนปณิธานที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสันติสุขให้บังเกิดขึ้นแก่เพื่อนร่วมโลก แล้วรักษาใจให้เบิกบาน ผ่องใสอยู่เป็นนิตย์ นึกถึงเป้าหมายของเราที่เกิดมาสร้างบารมีและทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้แก่หมู่ญาติของเรา 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0091120680173238 Mins