ข้อคิดที่ดี.....

วันที่ 02 กย. พ.ศ.2557

 

 

ข้อคิดที่ดี.....

 


"จน" แปลว่า "มีน้อย" แต่ไม่ได้แปลว่า "ทุกข์"

"รวย" แปลว่า "มีมาก" แต่ไม่ได้แปลว่า "สุข"

"พอเพียง" แปลว่า "มีพอ" ก็ไม่ได้แปลว่า "ทุกข์" หรือ "สุข"

 

พุทธวจนะ : "เสนาบดีดื่มน้ำจากขันที่ทำด้วยทองคำเปรียบเทียบกับชาวนาที่ดื่มน้ำจากกะลามะพร้าวหากมีความพอใจ ย่อมสุขเท่ากัน"

 
 Total Execution Time: 0.002867317199707 Mins