กัลฯภาสกร เดชะ ฝ่ายผลิตร้านอิ่มสุข จังหวัดระยอง

วันที่ 02 กค. พ.ศ.2557

 

กัลฯภาสกร เดชะ 
ฝ่ายผลิตร้านอิ่มสุข จังหวัดระยอง

 

      “ภาวนา ‘สัมมา อะระหัง’ ตลอด ก่อนนอนก็ภาวนา ‘สัมมา อะระหัง’ ไปเรื่อย ๆ บางวันก็ครบ ๕๐๐ ครั้ง บางวันไม่ครบ นั่งไป    เรื่อย ๆ ประมาณ ๒ ชั่วโมง พอตื่นขึ้นมารู้สึกว่าไม่ง่วง สดใส ทำให้เราทำงานมีความสุข 

 

    “ต่อมาไปบอกพี่สาวที่ขายของอยู่ทางใต้ ให้เขาลองท่องดูว่าจะเกิดอานุภาพไหม เขาก็ลองทำดู เมื่อคืนเขาโทร.มาบอกว่า ‘สัมมา อะระหัง’ ดี มีอานุภาพมาก ทำให้เขาขายของหมดทุกวันเลย”

 

    นี่คือ อานุภาพอันไม่มีประมาณของการภาวนา “สัมมา อะระหัง” ตรึกระลึกนึกถึงพระรัตนตรัย ดังนั้นพวกเราทั้งหลายที่ได้เกิดมาเป็น     ชาวพุทธ ได้พบแล้วซึ่งพระรัตนตรัยและวิชชาธรรมกายของพระสัมมา-      สัมพุทธเจ้า ถือว่ามีความโชคดี เป็นบุญลาภอย่างยิ่ง ดังนั้นเมื่อพบแล้วพึงมั่นใจและพึงใส่ใจในการปฏิบัติ โดยการหมั่นภาวนา “สัมมา อะระหัง” ตรึกระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยตลอดเวลา แล้วความปลอดโรค ปลอดภัย ไร้ทุกข์ ความสุขอันแท้จริงจักบังเกิดแก่ชีวิตตนเอง ดังพุทธพจน์ว่า

 

     “สติของชนเหล่าใด เป็นไปแล้วในพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ และในกายเป็นนิจ มีใจยินดีแล้วในความไม่เบียดเบียน ยินดีในการภาวนา ชนเหล่านั้นเป็นสาวกของเรา เขาย่อมตื่นอยู่ด้วยดีในกาลทุกเมื่อ”..

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013147155443827 Mins