ใจใสไปดี ใจหมองไปไม่ดี

วันที่ 05 กย. พ.ศ.2557

 

 

ใจใสไปดี ใจหมองไปไม่ดี

 


    ...หลักสูตรของชีวิตก่อนเดินทางไปสู่ปรโลกว่า ใจใสไปดี ใจหมองไปไม่ดี  (ไปอบาย)  ถ้าไม่รู้ตรงนี้ก็ จะทำไม่เป็น


   ใจใส คือ การนึกถึงความดีที่เราทำ ใจหมอง  เพราะนึกถึงสิ่งที่เราดำเนินชีวิตผิดพลาดที่เราทำไม่ดีในอดีตมาฉายให้เห็น ไม่ว่าเราจะมีความรู้หรือไม่มีก็ตาม ...

    ถ้าไม่รู้หลักสูตรของชีวิตก่อนเดินทางไปสู่ปรโลก จะทำไม่เป็น ยิ่งโดยเฉพาะช่วงสุดท้าย ของชีวิต มันมีโรคภัยไข้เจ็บ บางคนก็ทุกข์ทรมานมาก บางคนก็ปานกลาง บางคนก็น้อย ไม่เหมือนกัน

    แต่จะทุกข์ทรมานน้อย มาก ปานกลาง หรือ อะไรก็แล้วแต่ ...ก็ต้องรู้จักหลักวิชชา ถ้าไม่รู้ก็ทำไม่เป็น ถ้าทำไม่เป็น "อันตราย"

 


พระเทพญาณมหามุนี

 Total Execution Time: 0.017830769220988 Mins