โอวาทคุณครูไม่ใหญ่

วันที่ 07 กย. พ.ศ.2557

 

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 

     เมื่อได้ผ้าไตรไปแล้ว สิ่งที่เราจะต้องทำในขั้นตอนต่อไปก็คือ ไปเช็ดโต๊ะหมู่ หิ้งบูชา หรือบนหัวนอนที่เราจะเอาไว้วางผ้าไตร ให้เช็ดทุกด้าน ทุกทิศทุกทางให้สะอาดปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่นผงอะไรต่าง ๆ อย่าให้มีเหลือแม้แต่นิดเดียว เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อสมบัติและสิริที่จะเข้ามา

พอทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ให้เราไปอาบน้ำอาบท่าให้สดชื่น จนจิตใจสบาย ร่างกายสดชื่นดีแล้ว ก็นำผ้าไตรจักรพรรดิมหาสมบัติไปวาง โดยหาพานหรือภาชนะอะไรก็ได้ที่วางแล้วดูสวยงาม ดูแล้วเหมาะสมที่จะเป็นที่ตั้งแห่งผ้าไตรจักรพรรดิมหาสมบัติ

จากนั้นก็อัญเชิญผ้าไตรไปตั้งด้วยความเคารพ เพราะว่าทุกเส้นด้าย ทุกอณูเนื้อของเส้นด้าย เต็มไปด้วยผู้มีฤทธิ์มีอานุภาพและมหาสมบัติทั้งหลาย เมื่อนำไปตั้งแล้วก็ให้กราบที่ผ้าไตร ซึ่งเป็นธงชัยของพระอรหันต์ และนั่งสมาธิให้จิตใจเราสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องใส หลังจากเราออกจากสมาธิแล้ว ก็กราบไปที่ผ้าไตรอีกครั้ง และตั้งใจมั่นอธิษฐานจิตให้ดีว่า..ข้าพเจ้าได้นำผ้าไตรจีวรนี้ มาอธิษฐานเป็นประธานกองกฐินสามัคคี ขอให้ความปรารถนานี้สำเร็จเป็นอัศจรรย์และให้มีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้ มีสมบัติไหลมาเทมาตั้งแต่วินาทีที่ได้อัญเชิญไตรจักรพรรดิมหาสมบัติขึ้นประดิษฐานเอาไว้บนพาน

ให้ทำอย่างนี้ทุกวันนะลูกนะ ทุกวัน อย่าให้ขาดเลยแม้แต่วันเดียว จนกระทั่งถึงวันทอดกฐิน...

 

 

 Total Execution Time: 0.00098668336868286 Mins