นึกถึงบุญ และ อธิษฐานจิต

วันที่ 08 ตค. พ.ศ.2557

 
 
นึกถึงบุญ และ อธิษฐานจิต
 
 

     ระลึกถึงบุญกุศล และ ความบริสุทธิ์  ที่ได้สั่งสมมา นับภพนับชาติไม่ถ้วน รวมถึงอานุภาพของพระรัตนตรัย อันไม่มีประมาณ นึกถึงสิ่งประเสริฐเหล่านี้ แล้วอธิษฐานจิต ตั้งความปราถนา ในสิ่งที่ดีงาม...  ...ในที่สุดก็จะสมปรารถนา จะข้ามพ้นอุปสรรคทุกอย่าง และประสบความสำเร็จ อย่างอัศจรรย์
 
 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่
 Total Execution Time: 0.0024357994397481 Mins