คนป่วย อ่าน ท่องจำ แต่ฉลากยา

วันที่ 10 กย. พ.ศ.2557

 

 

คนป่วย อ่าน ท่องจำ แต่ฉลากยา ไม่ทานยาตามที่ฉลากระบุไว้ จะหายป่วย หามิได้...... ฉันใด

ทฤษฏี หรือ ปริยัติ...เป็นเพียงแนวทาง หรือ แผนที่ ของการเดินทาง  ของจริง คือ การได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อความพ้นทุกข์ พบสุขเกษมศานต์...ฉันนั้น

  ก็เราท่านทั้งหลายล้วนป่วยอยู่ด้วยกันทั้งนั้น จากเชื้อโรค ร้าย คือ กิเลส และ การท่องเที่ยวไปของจิต..อีกทั้งต่างก็กำลังบ่ายหน้าไปสู่ สำนักของมัจจุ..ทำไม ? ไม่รีบขวนขวาย ศึกษา ปฏิบัติ อยู่ใน ศีล สมาธิ และปัญญา..หรือว่ารู้ดีอย่างแจ่มแจ้งแล้ว หรือเพราะว่า เป็น ศ. รศ. ดร. นั่นเป็นเพียงความรู้สำหรับทำมาหากิน..เอาไปใช้ในชีวิตหลังความตายมิได้เลย...

 
 Total Execution Time: 0.007476818561554 Mins