สมาธิ

วันที่ 16 กย. พ.ศ.2557

 
 
 
สมาธิ
 
 

สมาธิ เป็นบุญพื้นฐาน
ที่จะทำให้เราพ้นทุกข์
ที่จะช่วยให้เราหลุดพ้น
จากการ เป็นบ่าว เป็นทาสของกิเลส
บุญมีฤทธิ์สำคัญมากนะ

ที่เรานั่งธรรมะ
ก็เผื่อตอนเตรียมตัว
จะลาโลก จะได้ไปสู่ที่ดี

การนั่งธรรมะ
ต้องนั่งเหมือนไก่กกไข่
มันจะไม่ยอมลุกไปไหนเลย
จะนั่งกกไข่อย่างนั้น
จะเดินไปหาอาหาร
ก็ชั่วประเดี๋ยวเดียว
แล้วรีบกลับมานั่งกกต่อ
ไม่ว่าจะร้อนหนาวก็ตาม

เวลานั่งธรรมะ
ให้ทิ้งทุกสิ่ง ทุกอย่าง
นึกเข้าไปที่ศูนย์กลางกาย
ฐานที่ 7 ของเรา
ทำใจให้หยุดนิ่ง
นึกให้เห็นดวงแก้วให้ชัดเจน
ให้ใสที่สุดเท่าที่จะใสได้
หรือนึกให้เห็นองค์พระ
องค์ไหนก็ได้
นึกเรื่อยๆ นึกบ่อยๆ
ให้เห็นองค์พระชัดๆ ใสๆ
 
 
คำสอนคุณยายอาจารย์
 
 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00099430084228516 Mins