ทำแต่กรรมดี

วันที่ 10 กค. พ.ศ.2558

 

ทำแต่กรรมดี

 

ทำแต่กรรมดี

 ให้เราสร้างแต่กรรมดี  

สิ่งที่ไม่ดีให้ภพชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย  

ที่จะเอามันออกให้หมด  

แล้วภพชาติต่อไปเราจะมีแต่กรรมดี 

แต่เราต้องมาเกิดอีก

 เพราะกิเลสเรายังไม่หมด

 กรรมชั่วเราไม่ทำ  

เราจะทำแต่กรรมดี

 

 

คำสอนคุณยาย

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0009453813234965 Mins