บริหารเวลาอย่างไร สมาธิจึงจะก้าวหน้า

วันที่ 21 กย. พ.ศ.2557

 
 
บริหารเวลาอย่างไร สมาธิจึงจะก้าวหน้า
 

    หากในหนึ่งวัน ไม่มีชั่วโมงที่ 25 หรือเราไม่สามารถต่อชีวิตหลังความตายได้แม้เพียง 1 ชั่วคืน เราควรเพิ่มคุณค่าให้กับเวลาที่เราได้มาอย่างจำกัด เพราะเวลาได้ล่วงเลยไปพร้อมกับนำความแก่เข้ามาสู่ชีวิต
เปรียบเสมือนทุกอนุวินาที เรากำลังเดินทางไปสู่ความตาย ซึ่งไม่เคยมีใครเลย สามารถหยุดยั้งต่อรองกับสิ่งนี้ได้ และที่สำคัญเวลายังเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วจะพาเอาโอกาสดีๆ ของเราให้ผ่านพ้นไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ

ดังนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านทรงสอนให้เราแบ่งเวลา หรือบริหารเวลาให้ดี โดยให้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เอาไว้เพื่อศึกษาค้นคว้าธรรมะ ส่วนที่ 2 เอาไว้ทำความเพียรด้วยการทำสมาธิเจริญภาวนา

ให้แบ่งเวลาในแต่ละวันให้กับ 2 ส่วนนี้เป็นอันดับแรก แล้วค่อยแบ่งเวลาให้กับส่วนอื่นตามลำดับความสำคัญต่อไป หากเราทำได้อย่างนี้ เท่ากับเราได้เอื้อประโยชน์สุงสุด และได้มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตตัวเอง เพื่อทำเป้าหมาย ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ คือการทำพระนิพพานให้แจ้ง ให้ถึงพร้อม

แล้วสิ่งที่ตามมาอย่างแน่นอนคือ ผลการปฏิบัติธรรมของ เราจะก้าวหน้า และดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เราจะมีความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ และภาคภูมิใจเพิ่มขึ้นในทุกวัน สมกับที่เกิดมาเพื่อสร้างบารมี
 
 

จาก Amphai Tiempetpisal 19 ก.ย.2557
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0089058995246887 Mins