สติ

วันที่ 21 กค. พ.ศ.2549

 

 

 

กระแสเหล่าใดมีอยู่ในโลก

สติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้น

เรากล่าวว่าสติเป็นเครื่องกั้นกระแส

กระแสเหล่านั้นอันบุคคลปิดกั้นได้ด้วยปัญญา

 

ขุ. จู. ๓๐/๑๖/๒๐

 Total Execution Time: 0.0011353015899658 Mins