*** พลังบุญ-พลังบาป ***

วันที่ 05 ตค. พ.ศ.2557

 

    ***  พลังบุญ-พลังบาป  ***

 


  "  เรื่องบุญและบาป   หลวงพ่อเชื่อมั่น
ล้านๆเปอร์เซ็นต์เลยว่าอะไก็เป็นไปได้ทั้งนั้น


   " เวลาบุญส่งผล   สิ่งที่เราคาดไม่ถึง
ก็เกิดขึ้นได้ ในทำนองเดียวกันเวลาบาป
ส่งผลอะไรๆก็เกิดขึ้นได้อย่างเช่นคนทำบาป
เยอะๆในยุคศีลธรรมเสื่อม  พญามารเขา
ก็จะเอาบาปของทุกคนมารวมกันส่งกลับมา
ทำให้กัปวินาศได้  นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะ"

 


       ****************************
      17  มกราคม  พ.  ศ.  2555

 Total Execution Time: 0.020802716414134 Mins