เข้าถึงได้ ด้วยวิธีที่คาดไม่ถึง

วันที่ 06 ตค. พ.ศ.2557

 

เข้าถึงได้ ด้วยวิธีที่คาดไม่ถึง    ธรรมะ  แม้ว่าจะเป็นของลึกซึ้ง แต่ก็สามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีการ ที่เราคาดไม่ถึง คือ..การทำใจ ให้หยุด นิ่ง  เฉยๆ โดยไม่ต้อง คำนึงถึงความมืด หรือความสว่าง


   แค่ทำใจให้สงบ ให้หยุด นิ่ง เฉย ๆ อยู่ภายใน   ให้อารมณ์ ปลอดโปร่ง สบาย โดยไม่คาดหวัง ว่าเราจะได้อะไรหรือจะเห็นอะไร ไม่คำนึงถึงความมืด หรือ ความสว่าง เราก็จะได้ความสบายเบื้องต้น


   ความสบายในเบื้องต้น จะมีลักษณะอารมณ์ คือ.. ไม่สุขแต่ก็ไม่ทุกข์ จะเฉยๆ และจากความรู้สึกเฉย ๆ อย่างนี้ ใจเราก็จะค่อย ๆ ละเอียดยิ่งขึ้น ก้าวไปสู่ความสบายที่แท้จริง ที่เป็นสุขจนกระทั่งเราสัมผัสได้ ว่าเป็นสุขจริง ๆ ถ้าเราทำได้อย่างนี้ ไม่ช้าเราก็จะเข้าถึงพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ซึ่งเป็นหลักของชีวิต หลักของพระพุทธศาสนา และเป็นที่พึ่งที่ระลึก อันแท้จริงของเรา
 

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

Total Execution Time: 0.0010268330574036 Mins