สิ่งนอกตัว..ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง

วันที่ 25 ตค. พ.ศ.2557

 

สิ่งนอกตัว..ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง

 

     สิ่งนอกตัวทั้งปวงนั้น ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง ที่เรากำลังแสวงหาการใช้ชีวิตในทางโลก...เราจะต้องรับผิดชอบ ในหลายสิ่งหลายอย่าง จนบางครั้ง ทำให้เราลืมเลือนสิ่งที่มีค่าที่สุดไป คือ..การทำตัวของเราให้บริสุทธิ์ บริบูรณ์จากมลทินทั้งหลาย

 

เมื่อปล่อยชีวิตให้ผ่านไปวันๆ ก็เท่ากับว่า ชีวิตกำลังตกอยู่ ในความประมาท   ดังนั้น เราจึงควรที่จะทำประโยชน์ ให้เกิดขึ้นทั้งประโยชน์ตน และประโยชน์ของผู้อื่น ให้สมบูรณ์บริบูรณ์

 

เพื่อเราจะได้รับประโยชน์ ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ตลอดจนถึงประโยชน์อย่างยิ่ง คือพระนิพพาน

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 
 
 Total Execution Time: 0.01953489780426 Mins